Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-24 07:52:12 AKTUALNOŚCI / Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku Bartosz Kurzepa Skopiowano
2018-04-24 07:50:58 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku Bartosz Kurzepa Publikacja artykułu
2018-04-23 12:31:20 rok 2018 / Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-23 09:24:32 rok 2018 / Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-20 15:04:57 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018 Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-04-20 13:53:13 rok 2018 / Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-20 09:12:21 Oferty pracy / PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO” OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Bartosz Kurzepa Edycja artykułu
2018-04-19 14:37:15 Aktualności / Nabór wniosków do konkursu Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-04-19 14:34:48 Oferty stowarzyszeń w trybie uproszczonym / Oferta Stow. Gradi Golf Club Brzeźno 2018 Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-04-19 10:39:52 wykazy / Wykaz - sprzedaż działki nr 45/1 obręb Świerzów Adela Socha Publikacja artykułu