Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-14 11:43:04 wykazy / Wykaz - sprzedaż działki nr 476/5 obręb Prusice Adela Socha Publikacja artykułu
2018-06-14 09:20:29 rok 2018 / Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-14 09:15:33 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Edycja artykułu
2018-06-14 09:13:17 Ogłoszenia i obwieszczenia / obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Edycja artykułu
2018-06-13 16:31:23 rok 2018 / Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”. Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-13 16:26:27 rok 2018 / Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”. Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-13 08:59:18 Ogłoszenia i obwieszczenia / Informacja Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę która obowiązuje od dnia 01.06.2018 r. Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-06-12 12:41:03 rok 2018 / Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap II Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-12 11:21:07 rok 2018 / Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu