Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-19 14:25:47 rok 2018 / Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Prusice Karolina Szachniewicz Publikacja artykułu
2018-07-19 07:55:39 wykazy / Wykaz - sprzedaż bezprzetargowa działki nr 707/19 obręb Prusice Adela Socha Publikacja artykułu
2018-07-19 07:52:29 wykazy / wykaz - sprzedaż zabudowanej działki nr 137 obręb Prusice Adela Socha Publikacja artykułu
2018-07-17 14:48:58 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 13:35:59 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 10:45:01 rok 2018 / Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-16 14:27:08 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Publikacja artykułu