Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-19 12:12:59 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-19 12:08:24 rok 2018 / V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-19 12:08:00 rok 2018 / V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-19 12:06:05 rok 2018 / V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-19 12:05:24 rok 2018 / V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-19 10:10:55 Ogłoszenia i obwieszczenia / Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja rowu i budowa zbiorników retencyjno rozsączającego na terenie dzialki nr 124/4 obręb Skokowa Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-10-19 09:52:15 Ochrona środowiska / Przechowywanie książki na polowania indywidualne Nadleśnictwo Żmigród Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-10-19 09:43:11 Ogłoszenia i obwieszczenia / Termin polowań Darz Bór Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-10-19 09:41:45 Ogłoszenia i obwieszczenia / Terminy polowań Żubr Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-10-19 09:39:11 Ogłoszenia i obwieszczenia / Terminy polowań zbiorowych Nadleśnictwo Żmigród Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-10-19 08:03:22 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-18 11:59:49 rok 2018 / „II przetarg nieograniczony- Przewozy do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020” Część III-Dowozy i Odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i osób Niepełnosprawnych w Miliczu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących Wrocław ul.Kamiennogórska 16. Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-10-18 11:54:02 zamówienia Gminnych Jednostek Organizacyjnych / „Budowa budynku ośrodka zdrowia z apteką na działkach nr 58/5 i 59/4 AM-1 obręb Prusice” Etap pierwszy: prace przygotowawcze i roboty budowlane do stanu „zero” Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-10-16 15:18:07 Wybory samorządowe 2018 / Prezentacje ze szkoleń obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-10-16 11:28:06 Sesje Rady / ZAWIADOMIENIE O SESJI W DNIU 16 października 2018 r. godz. 13,00 Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-10-16 11:09:13 Wybory samorządowe 2018 / INFORMACJE o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Prusice Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-10-16 09:03:36 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych Dorota Muszczak Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników