Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-17 10:46:13 rok 2017 / Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-16 12:41:02 rok 2017 / Budowa targowiska w miejscowości Skokowa Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-15 15:10:41 rok 2017 / Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-15 14:00:52 rok 2017 / Budowa targowiska w miejscowości Skokowa Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-15 13:46:04 rok 2018 / Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-11 14:29:12 rok 2017 / II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-11 12:15:10 Projekty uchwał / Sesja 15 stycznia 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-01-11 12:13:25 Sesje Rady / Zawiadomienie o sesji w dniu 15 stycznia 2018 r. godz. 15,00 Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-01-11 12:04:05 rok 2017 / Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Część I postępowania pn. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prusice Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-11 10:17:08 rok 2017 / Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-01-11 09:14:13 Plany zamówień publicznych / Plan zamówień publicznych 2018 Dorota Muszczak Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników