Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-22 14:59:50 Sprzedaż bezprzetargowa / Wykaz - sprzedaż działki nr 707/19 obręb Prusice w trybie bezprzetargowym Adela Socha Publikacja artykułu
2018-03-22 14:58:56 Sprzedaż bezprzetargowa / Wykaz - sprzedaż działki nr 707/17 obręb Prusice w trybie bezprzetargowym Adela Socha Publikacja artykułu
2018-03-22 14:57:36 Sprzedaż bezprzetargowa / Wykaz - sprzedaż udziału 1/3 w działce gruntu nr 67/2 obręb Kopaszyn w trybie bezprzetargowym Adela Socha Publikacja artykułu
2018-03-22 14:53:04 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-03-22 08:49:59 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-03-22 08:31:57 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-03-21 14:40:04 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-03-21 12:29:46 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-część IIa Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-03-20 15:08:02 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-03-20 11:30:49 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-03-20 11:00:13 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-03-20 08:55:00 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-03-20 08:51:53 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-03-19 15:00:44 rok 2018 / „Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.” Karolina Szachniewicz Publikacja artykułu
2018-03-19 13:44:07 Projekty uchwał / Sesja 21 marca 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-03-19 13:42:03 Sesje Rady / Zawiadomienie o sesji w dniu 21 marca 2018 r. godz. 12,00 Maria Zientarska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników