Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-18 13:58:52 Projekty uchwał / Sesja 20 czerwca 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-06-18 13:55:38 Sesje Rady / Zawiadomienie o sesji w dniu 20 czerwca 2018 r. godz. 15,00 Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-06-18 12:02:07 rok 2018 / III PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-18 11:02:52 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018 Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-15 13:22:32 rok 2018 / II przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-15 13:14:59 Oferty stowarzyszeń w trybie uproszczonym / Oferta ZHP 2018 - realizacja programu profilaktyki Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-06-14 14:58:27 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-14 14:52:15 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-06-14 12:42:56 Wybory samorządowe 2018 / Zmiana w podziale Gminy na okręgi wyborcze - Postanowienie Komisarza Wyborczego Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-06-14 11:45:29 Przetargi 2018 r. / II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dziarżawę działek nr 300/2 i 302/2 obręb Pawłów Trzebnicki Adela Socha Publikacja artykułu
2018-06-14 11:43:04 wykazy / Wykaz - sprzedaż działki nr 476/5 obręb Prusice Adela Socha Publikacja artykułu
2018-06-14 09:20:29 rok 2018 / Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-14 09:15:33 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Edycja artykułu
2018-06-14 09:13:17 Ogłoszenia i obwieszczenia / obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Edycja artykułu
2018-06-13 16:31:23 rok 2018 / Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”. Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-13 16:26:27 rok 2018 / Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”. Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-06-13 08:59:18 Ogłoszenia i obwieszczenia / Informacja Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę która obowiązuje od dnia 01.06.2018 r. Mateusz Wojda Publikacja artykułu
2018-06-12 12:41:03 rok 2018 / Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap II Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-06-12 11:21:07 rok 2018 / Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników