Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 14:48:58 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 13:35:59 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 10:45:01 rok 2018 / Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-16 14:27:08 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Publikacja artykułu
2018-07-13 14:45:14 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 12:04:03 2018 / konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2018-07-13 11:58:52 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 11:38:40 rok 2018 / Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 11:37:26 2018 / Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-07-13 11:27:24 Program współpracy z organizacjami / Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-07-13 11:22:37 Konkursy / Otwarty konkurs sport II edycja 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-07-13 11:13:59 rok 2018 / Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-07-13 10:05:28 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny) Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-07-12 12:44:26 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-12 10:13:16 rok 2018 / Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- III zaproszenie do złożenia oferty”. Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-12 09:48:23 rok 2018 / Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)” Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-07-12 08:30:19 Przetargi 2018 r. / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 88-10, 88-11, 88-12, 88-13 i 88-14 obręb Ligotka Adela Socha Publikacja artykułu
2018-07-12 08:23:34 Przetargi 2018 r. / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 822-20 obręb Prusice Adela Socha Publikacja artykułu
2018-07-12 08:02:47 Przetargi 2018 r. / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 45/2 obręb Świerzów Adela Socha Publikacja artykułu
2018-07-11 17:19:00 Projekty uchwał / Sesja 12 lipca 2018 r. Maria Zientarska Edycja artykułu