Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 14:48:58 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 13:35:59 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-17 10:45:01 rok 2018 / Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)” Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2018-07-16 14:27:08 rok 2018 / IV przetarg nieograniczony-Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim Karolina Szachniewicz Publikacja artykułu
2018-07-13 14:45:14 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 12:04:03 2018 / konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2018-07-13 11:58:52 rok 2018 / Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 11:38:40 rok 2018 / Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-07-13 11:37:26 2018 / Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-07-13 11:27:24 Program współpracy z organizacjami / Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Maria Zientarska Publikacja artykułu