Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-25 13:07:56 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-25 13:04:00 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie) Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-25 12:57:48 rok 2018 / II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie) Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-04-25 11:40:06 rok 2018 / II przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-04-24 12:48:31 rok 2018 / II przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-04-24 10:45:45 rok 2018 / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2018-04-24 08:49:24 Protokoły sesji Rady VII kadencji 2014-2018 / Protokół Nr LXVII/2018 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 marca 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-04-24 08:47:53 Protokoły sesji Rady VII kadencji 2014-2018 / Protokół Nr LXVI/2018 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-04-24 08:45:58 Protokoły sesji Rady VII kadencji 2014-2018 / Protokół Nr LXV/2018 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2018-04-24 08:42:34 Protokoły sesji Rady VII kadencji 2014-2018 / Protokół Nr LXIV/2018 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 lutego 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu