Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-25 14:08:42 Konsultacje aktów prawa miejscowego / Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-09-25 10:11:11 Planowanie przestrzenne / Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2017-09-25 10:09:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2017-09-22 12:58:49 Planowanie przestrzenne / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice Publikacja artykułu
2017-09-22 12:56:59 Planowanie przestrzenne / OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2017-09-22 12:52:28 Ogłoszenia i obwieszczenia / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2017-09-22 12:51:54 Ogłoszenia i obwieszczenia / OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice Slota Małgorzata Edycja artykułu
2017-09-22 12:48:48 Ogłoszenia i obwieszczenia / OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2017-09-21 12:36:02 Projekty uchwał / Sesja 27 wrzesnia 2017 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-09-21 12:33:23 Sesje Rady / Zawiadomienie o sesji w dniu 27 września 2017 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu