Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-19 14:58:52 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-część IIa Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-19 14:58:18 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prusice część IIb Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-16 14:41:39 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prusice część IIb Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-16 13:44:41 rok 2018 / Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-część IIa Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-16 09:05:05 rok 2018 / Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-15 14:59:29 rok 2018 / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-15 14:58:03 rok 2018 / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji Dorota Muszczak Edycja artykułu
2018-02-15 11:35:48 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Prusice Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2018-02-15 11:31:16 Ogłoszenia i obwieszczenia / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Prusice Slota Małgorzata Publikacja artykułu
2018-02-13 13:59:31 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa Slota Małgorzata Publikacja artykułu