Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-02-24 08:11:35 Aktualności / Zarząd Powiatu Trzebnickiego ogłosił konkurs na realziację zadań publicznych na 2017 r. - informacja na stronach Powiatu Trzebnickiego Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-02-24 08:03:55 Aktualności / Konkurs z programu "Odnowy Wsi Dolnośląskiej" Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-02-24 08:03:12 Aktualności / Zgłoszenie na konferencję Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-02-24 08:02:20 Aktualności / Harmonogram konkursów I kw.2017 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-02-24 08:00:01 Aktualności / Mośliwość zgłaszania uwag do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-02-23 15:02:40 rok 2017 / II przetarg nieograniczony- -UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORAGANIZACYJNYCH Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2017-02-23 15:01:43 rok 2017 / II przetarg nieograniczony- -UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORAGANIZACYJNYCH Karolina Szachniewicz Edycja artykułu
2017-02-23 13:12:59 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. / Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 23.02.2017 r. znak OŚ.6220.13.6.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość PĘKSZYN, gm. Prusice” Bernadeta Biniek Publikacja artykułu
2017-02-23 13:11:22 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. / Obwieszczenie-Zawiadomienie o postanowieniu z dnia 23.02.2017 r. znak: OŚ.6220.13.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość Pększyn, gm. Prusice” Bernadeta Biniek Edycja artykułu
2017-02-23 13:04:37 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. / Obwieszczenie-Zawiadomienie o postanowieniu z dnia 23.02.2017 r. znak: OŚ.6220.13.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość Pększyn, gm. Prusice” Bernadeta Biniek Publikacja artykułu