Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-21 12:47:39 Protokoły sesji Rady VII kadencji 2014-2018 / Protokół Nr LVII/2017 sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 października 2017 r. Maria Zientarska Publikacja artykułu
2017-11-21 12:46:05 Członkowie Rady Miasta i Gminy Prusice / Czesław Suchacki Maria Zientarska Edycja artykułu
2017-11-21 12:44:54 Członkowie Rady Miasta i Gminy Prusice / Michał Syrnik Maria Zientarska Edycja artykułu
2017-11-21 10:36:19 rok 2017 / Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I Dorota Muszczak Edycja artykułu
2017-11-21 10:35:37 rok 2017 / Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I Dorota Muszczak Edycja artykułu
2017-11-21 10:34:39 rok 2017 / Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I Dorota Muszczak Publikacja artykułu
2017-11-17 17:42:03 Oferty pracy / Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Dorota Leń Publikacja artykułu
2017-11-16 12:36:20 rok 2017 / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji Dorota Muszczak Edycja artykułu
2017-11-16 12:33:59 Oferty pracy / Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Dorota Leń Edycja artykułu
2017-11-16 12:30:04 rok 2017 / Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji Dorota Muszczak Edycja artykułu