Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 510/9 i 511/19 oraz części działek nr 764/2 i 707/5 położonych w obrębie miasta Prusice

2016-07-12 15:30:55
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice"

 
2015-07-08 16:51:24
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu DW 340 z S5 w rejonie Żmigrodu w ramach zadania Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z budową obwodnicy w Obornikach Śląskich

 
2014-11-24 14:55:18
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiazek sporządzenia raportu dla inwestycji " Budowa chodnika w miejscowosci Skokowa w ciagu drogi wojewódzkiej 342"

 
2013-07-09 09:21:49
Obwieszczenie Dolnośląksiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 387 z dnia 25 listopada 1956 o wpisie do rejestru zabytków w Prusicacach.

2016-05-11 09:52:39
NABÓR ANKIET DO PROJEKTU NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Prusice, którzy wyrazili swoje zainteresowanie programem dofinansowań instalacji prosumenckich i złożyli wypełnioną ankietę w odpowiedzi na ogłoszenie spółki komunalnej Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.

2016-11-09 13:22:31
" Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na działce nr 132/1, AM-1, obręb Skokowa, gmina Prusice."

 
2013-10-14 09:12:23
Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

2016-01-23 17:32:33
Zmiana terminu wystąpienia utrudnień komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1330D

2016-11-29 11:16:03
Zmiana terminu polowań - Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-26 11:39:19