Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”- II przetarg nieograniczony

TERMIN SKAŁADANIA OFERT 17.01.2019R. GODZ. 11:00

ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO

SPROSTOWANIE ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU 

2019-01-14 14:21:03
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”

UNIEWAŻNIONO

2018-12-13 13:53:29
V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-31 15:39:27
Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)

UNIEWAŻNIONO

2018-04-17 12:40:04
Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice

UNIEWAŻNIONO

2018-10-10 11:52:33
Usługa restrukturyzacji zobowiązań Gminy Prusice w wysokości 26.767.100,00 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogację) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC

UNIEWAŻNIONO

2018-07-31 07:56:55
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

UNIEWAŻNIONO

2018-07-31 07:49:46
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap II

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-12 12:41:03
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-15 12:32:10
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prusice część IIb

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-03-06 14:54:30