Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa budynku świetlicy wiejskiej ( Lokalne Centrum Kultury) w Krościnie Małej

UNIEWAŻNIONO

2018-07-10 08:44:20
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

2018-04-24 10:45:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2018-03-23 13:04:31
Budowa placu zabaw w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-04 15:16:44
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-22 11:50:32
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2018-04-30 14:30:23
III PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

CZĘŚCIOWO ROZSTRZYGNIĘTO/UNIEWAZNIONO POSTĘPOWANIE

2018-07-31 11:43:27
II przetarg nieograniczony „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

UNIEWAŻNIONO

2018-05-30 12:35:49
II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-18 11:02:52
II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)

UNIEWAŻNIONO

2018-07-12 12:44:26