Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-02-16 09:05:05
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2020, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-02-20 13:36:46
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prusice część IIb

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-03-06 14:54:30
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-część IIa

UNIEWAŻNIONO

2018-03-21 12:29:46
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2018-03-23 13:04:31
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II

UNIEWAŻNIONO

2018-04-17 12:37:25
Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)

UNIEWAŻNIONO

2018-04-17 12:40:04
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2018-04-30 14:30:23
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-15 12:32:10
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-22 11:50:32