Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-22 11:50:32
II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-22 08:44:15
Budowa placu zabaw w Prusicach

Informacja z otwarcia ofert

2018-05-21 12:10:08
II przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-15 14:39:45
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-15 12:32:10
II przetarg nieograniczony Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)

UWAGA

WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 16.05.2018 R. GODZ. 12:00

2018-05-15 09:28:07
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap II

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-11 11:13:38
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2018-04-30 14:30:23
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

2018-04-24 10:45:45
Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)

UNIEWAŻNIONO

2018-04-17 12:40:04