Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„II przetarg nieograniczony- Przewozy do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020” Część III-Dowozy i Odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i osób Niepełnosprawnych w Miliczu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących Wrocław ul.Kamiennogórska 16.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-18 11:59:49
Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

2018-10-16 09:03:36
II przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-10-11 12:46:08
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo , gmina Prusice dz. nr 81/1,56/2 AM-1

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-10 15:17:17
Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice

UNIEWAŻNIONO

2018-10-10 11:52:33
„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” część II „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice”

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-10-10 11:33:30
V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

2018-10-04 13:41:43
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

2018-10-02 13:59:43
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki na działkach nr 442/3 i 328/3” – część II

UWAGA!

WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.10.2018 R. GODZ. 11:00

DODANO PROJEKT UMOWY

2018-10-02 11:26:58
Park&Ride Skokowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-10-01 15:16:20