Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIE 1- GMINA MILICZ, ZADANIE 2 - GMINA ŻMIGRÓD, ZADANIE 4 - GMINA PRUSICE

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-06-12 20:51:14
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2017-12-01 12:11:59
Budowa targowiska w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2018-01-16 12:41:02
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Prusice

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2017-11-27 10:20:24
III przetarg nieograniczony Przebudowa dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-06-05 11:23:22
II przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno-dz. nr 58 obręb Brzeźno.

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-29 13:30:04
II przetarg nieograniczony Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 36+201 do km 36+334 w miejscowości Skokowa

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-08-31 10:59:26
II przetarg nieograniczony Przebudowa dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ

2017-06-05 11:24:52
II przetarg nieograniczony Przewozy szkolne w roku szkolnym 2017/2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ.I , II

2017-08-29 13:36:04
II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-01-29 12:41:40