Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

 

2018-02-27 15:18:10
Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Część I postępowania pn. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-11 12:04:05
USŁUGA RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY PRUSICE W WYSOKOŚCI 26.767.100,00 ZŁOTYCH POPRZEZ UDZIELENIE FINANSOWANIA (SUBROGACJĘ) NA PODST. ART. 518 § 1 PKT 3 KC.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-10-25 16:53:39
UBEZPIECZENIE INTERESÓW GMINY PRUSICE ORAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK ORAGaNIZACYJNYCH

ROZSTRZYGNIĘTO CZ.I/UNIEWAŻNIONO CZ.II, III,IV.

2017-02-07 11:22:20
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

UNIEWAŻNIONO

2017-12-12 09:56:36
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2017/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-07-25 10:23:22
Przebudow drogi gminnej w miejscowości Brzeźno -dz.nr 58 obręb Brzeźno

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2017-11-23 07:56:15
Przebudowa dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

 

 

2017-04-25 10:49:36
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 36+201 do km 36+334 w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2017-07-10 11:37:57
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-08-09 12:37:36