Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł

ROZSTRZYGNIĘTO

2016-02-10 14:13:45
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów

ROZSTRZYGNIĘCIE

2016-08-12 13:03:11
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2016/2017

UNIEWAŻNIENIE

2016-08-17 16:12:28
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu

Unieważnienie

2016-08-18 10:33:02
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2016-2017-II przetarg nieograniczony

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

UWAGA! 

Nowe ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 22.08.2016r.

Przedłużony termin składania ofert do 25.08.2016

2016-08-25 15:00:12
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu- II przetarg nieograniczony

Unieważnienie

 

Zmiana treści SIWZ i umowy

2016-09-14 16:09:14
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu- III przetarg nieograniczony

Rozstrzygnięcie

2016-09-30 13:21:06
Udzielenie Gminie Prusice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 800,00 zł., na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

2016-10-28 09:21:24
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

2016-11-21 14:48:49
„II przetarg nieograniczony -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.”

ROZSTRZYGNIĘCIE 

2016-12-15 08:52:17