Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza MIasta i Gminy Prusice z dnia 7 maja 2014 r.

 w sprawie wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015-03-25 15:13:45
Uchwała NR LXII/398/13 Rady MIasta i Gminy Prusice z dnia 29 października 2013 r.

 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o reaiizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2015-03-25 15:05:30
Co to jest inicjatywa lokalna

 Wyciąg z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015-03-23 15:16:45