Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu informuje...

 
2014-03-24 20:37:26
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2012-07-18 14:19:47
Dane statystyczne dla Gminy Prusice za 2012 rok

 
2013-02-27 10:10:36
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2010-05-18 07:11:05
DOTACJA NA WYMIANE PIECÓW! NABÓR ANKIET DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU

2018-04-03 09:29:18
Główny Inspektorat Sanitarny informuje

 Główny Inspektorat Sanitarny informuje
2012-09-22 15:43:06
INFORMACJA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 
2012-11-29 15:08:19
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że od 26 listopada 2014r. WPO ALBA S.A. rozpocznie akcję zbierania pojemników na zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie wyrazili chęci kontynuacji umowy na dzierżawę tych pojemników. Akcja nie dotyczy pojemników na szkło, które to firma udostępniła mieszkańcom w ramach umowy przetargowej na świadczenie usług w zakresie odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice, właściciel nieruchomości, jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.  

2014-12-02 22:16:45
Informacja odnośnie komunikacji miejskiej

 
2014-02-11 09:19:20
Informacja o budowie oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

 
2013-10-15 19:03:22