Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie opracowań projektowych na przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice

rozstrzygnięcie postępowania
2011-12-05 15:01:17
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
2011-11-23 16:08:10
Przebudowa drogi gminnej we Wszemirowie

Rozstrzygnięcie postępowania
2011-11-18 12:09:30
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusicach".

 
2011-10-11 14:31:33
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn."Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej"

 
2011-10-11 12:28:02
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-09-23 13:08:40
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusicach

 
2011-09-19 08:25:41
II przetrag na usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice”

 
2011-09-08 13:50:25
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo"

 
2011-09-05 09:04:18
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"
2011-09-05 08:17:53