Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza III nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

2017-03-10 10:21:53
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza II nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

2017-02-16 13:04:21
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza II nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

 
2015-02-13 11:26:05
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Prusice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-04-10 15:29:10
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

2017-11-16 12:33:59
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

2018-01-24 12:09:36
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, 55-110 Prusice

 
2013-04-25 15:49:55
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

 
2013-04-25 15:48:58
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Koordynatora projektu „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Gminę Prusice.

 
2013-03-18 15:17:40
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na nowe stanowisko urzędnicze strażnik miejski – aplikant

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na nowe stanowisko urzędnicze strażnik miejski – aplikant
2010-06-28 10:19:36