Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
: Zakupy paliwa na terenie Gminy Prusice lub dowóz własnym transportem do siedziby zamawiającego co 1 miesiąc lub co 2 miesiące w ilościach 3.000 lub 4.000l. jednorazowo, do służbowych pojazdów samochodowych i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach w 2012 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-03-16 13:45:07
Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Prusice - II przetarg nieograniczony.

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-02-16 10:11:18
Wykonanie posadzki w remizie OSP w Prusicach

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-15 14:26:08
Wykonanie opracowań projektowych dla zadania Budowa chodnika w miejscowości Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342.

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-11-12 14:28:46
Wykonanie iluminacji świątecznej w sezonie zimowym 2012/2013

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-10-29 10:33:02
usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-17 12:22:07
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach na terenie Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-20 14:09:37
usługa wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich dla zadnia pn. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim

ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-06-14 10:34:07
Urządzenie placu zabaw w Brzeźnie dz. Nr 29/2 AM-1 obręb Brzeźno

 UNIEWAŻNIENIE
2012-11-07 17:07:27
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2012-09-27 12:36:01