Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

 UNIEWAŻNIONO
2013-03-06 16:55:42
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 600 000 zł

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-23 15:14:21
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-16 14:30:46
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW, MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA GMINY PRUSICE, WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

UNIEWAŻNIONO
2013-11-29 15:00:54
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-17 14:11:20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Prusice

UNIEWAŻNIONO
2013-08-23 13:13:07
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-12 15:18:41
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 
2013-05-17 11:52:21
roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 
2013-09-02 11:29:31
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Prusice – usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-05-13 14:07:58