Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa boiska w miejscowości Ligotka

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-09 12:09:37
Budowa oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-03-15 12:20:47
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-19 11:10:47
Budowa placu zabaw w miejscowości Krościna Mała

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-11 12:15:26
Budowa placu zabaw w Prusicach

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-28 11:52:32
Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-11-28 13:41:08
Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zakrzewie

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-09 11:38:46
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-11 15:14:23
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

  UNIEWAŻNIONO
2013-09-17 10:28:48
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

UNIEWAŻNIENIE
2013-03-27 17:18:25