Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Strupina oraz Piotrkowice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-08-27 13:12:20
Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin BYCHOWO i Zakładu Wodociągowego Związku Gmin BYCHOWO

UNIEWAŻNIONO
2014-09-22 13:23:19
Budowa chodnika w miejscowościach Strupina oraz Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342

UNIEWAŻNIONO
2014-07-10 09:44:28
Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie

UNIEWAŻNIONO
2014-09-12 11:42:29
Budowa placu zabaw w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO
2014-08-29 12:02:26
Budowa placu zabaw w miejscowości Strupina

UNIEWAŻNIONO
2014-09-11 10:55:53
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

UNIEWAŻNIONO
2014-04-02 10:39:01
Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową 20 kV dla zasilania oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-01-14 11:01:52
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-08-13 08:57:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Zespołu Szkół w Prusicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-09-17 11:05:41