Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybór kadry zarządzającej do projektu partnerskiego pt. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-03-25 13:07:17
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap II

UNIEWAŻNIONO
2014-03-12 14:53:36
Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania w energię elektryczną obiektów należących do Gminy Prusice

 Udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki
2014-10-21 10:43:41
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 200 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-07-08 13:08:05
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW, MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA GMINY PRUSICE, WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-01-03 08:40:25
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Prusice wraz z wybranymi jednostkami organizacyjnymi i z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-10-02 12:17:30
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY PRUSICE WRAZ Z WYBRANYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I Z JEDNOSTKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZSTRZYGNIĘTO cz. I /UNIEWAŻNIONO cz. II, III, IV
2014-09-08 12:40:57
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-16 10:22:09
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-06-10 14:08:16
Przygotowanie mapy pod udostępnianie poprzez Internet w formie elektronicznej dla potrzeb klientów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-12-15 12:55:58