Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z 30.10.2008 r.

Protokół z 30.10.2008 r.
2009-02-16 13:47:03
Protokół z dnia 28 czerwca 2017 r. - kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej i kontrola wykorzystania dotacji przez OSP

2017-09-14 10:37:24
Protokół z dnia 27 stycznia 2016 r. ztawierdzenie sprawozdania z działalności komisji za 2015 r.

2016-04-25 13:56:30
Protokół z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie remontu samochodu strażackiego w Skokowej.

2016-08-25 08:03:54
Protokół z dnia 26 września 2017 r. - kontrola wydatków na oświatę, wydatki na melioracje

2018-03-29 10:20:59
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:22:41
Protokół z dnia 24 października 2016 r. : sprawozdanie z wykonania budżetu za I półr. 2016 r., zaopiniowanie podatków na 2017 r.

2017-01-24 08:26:40
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r., wniosek o udzielenie absolutorium

2017-09-14 10:36:44
Protokół z dnia 24 maja 2017 r. - kontrola gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej

2017-09-14 10:35:19
Protokół z dnia 22 lutego 2017 r. - wspólne posiedzenie komisji

2017-03-31 10:28:45