Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

2016-01-23 17:28:08
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na 2014 rok

 
2014-01-30 13:25:35
PODATKI W GMINIE PRUSICE NA 2014 ROK

 

Podatki w gminie Prusice na 2014 rok

 

Podatek od nieruchomości na 2014 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, iż stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok pozostają na poziomie roku 2013 według obowiązującej Uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia Nr XLII/256/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Podatek rolny na 2014 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2013 roku Nr LXIII/418/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice - stawka podatku w 2014 r. wynos:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 167,50 zł,

2) od 1 ha pozostałych gruntów – 335,00 zł.

 

Podatek leśny na 2014 rok

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynosi: 171,05 zł za 1 m3 i ma zastosowanie na rok 2014 (M.P. z dn. 21 października 2013 r., poz. 828).

Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:

·         od 1 ha - równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy  (za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła ona 171,05 zł za 1 m3) -  stawka podatku wynosi: 37,631 zł

·         dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej -   18,8115 zł

 

2013-12-16 14:32:24
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - nowe zasady

 
2013-07-24 09:56:42
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu mandatów karnych

 
2013-05-28 11:52:11
Wniosek o sposobie rozdysponowanie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

 
2013-05-28 11:46:33
Podatek od środków transportowych na 2015 rok

 
2013-01-02 14:39:02
NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 
2012-01-13 12:38:31
Opłata od posiadania psów

 
2012-01-11 16:40:10
Uwaga! Informacja dla podatników o nowych wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok

Informacja dla podatników o nowych wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok

Informujemy podatników, iż na naszej stronie internetowej są dostępne nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2011 r. Nr  XXII/124/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

2012-01-04 17:01:39