Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC.

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC.
2010-05-25 11:16:46
Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą.

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą.
2010-05-25 11:16:46
Zmiana nazwiska lub imienia

Zmiana nazwiska lub imienia
2010-05-25 11:16:46
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
2010-05-25 11:16:46
Sporządzenie aktu zgonu.

Sporządzenie aktu zgonu.
2010-05-25 11:16:46
Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa
2010-05-25 11:16:46
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
2010-05-25 11:16:46
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
2010-05-25 11:16:46
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
2010-05-25 11:16:46
Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego.

Sprostowanie w akcie stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego.
2010-05-25 11:16:46