Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Arleta Kamińska Sadat - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strupinie

Arleta Kamińska Sadat - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strupinie
2010-05-25 11:16:54
Agnieszka Szewczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

Agnieszka Szewczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Andrzej Grychowski - p.o. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusicach

Andrzej Grychowski - p.o. Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Adam Marcinkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej

Adam Marcinkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej
2010-05-25 11:16:54
Renata Cybulska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

Renata Cybulska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Krystyna Kaczorowska - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach

Krystyna Kaczorowska - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Stanisław Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

Stanisław Mazur - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach
2010-05-25 11:16:54
Barbara Krzyżak - Dyrektor ZEASziP w Prusicach

Barbara Krzyżak - Dyrektor ZEASziP w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Stanisław Żelazko - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach

Stanisław Żelazko - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach
2010-05-25 11:16:54
Ryszard Cymerman - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach

Ryszard Cymerman - p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Prusicach
2010-05-25 11:16:54