Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w projekt uchwały sprawie zmiany uchwały nr XI/94/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2017-08-23 08:16:52
ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-08-18 11:52:34
uchwały w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-07-04 13:56:09
uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skokowa, gmina Prusice

2017-07-04 13:54:48
projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 16/11 położonej we wsi Kosinowo

2017-02-17 08:08:14
projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa

2017-02-17 08:06:05
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”

2017-02-17 08:03:39
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice

2016-08-05 11:39:41
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

2016-08-05 11:39:32
Zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał

2016-08-05 11:38:52