Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 16/11 położonej we wsi Kosinowo

2017-02-17 08:08:14
projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa

2017-02-17 08:06:05
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”

2017-02-17 08:03:39
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice

2016-08-05 11:39:41
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

2016-08-05 11:39:32
Zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał

2016-08-05 11:38:52