Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice" dla obszaru gminy w granicach administracyjnych.
2011-03-03 13:20:40
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs na logo i hasła promujące Gminę Prusice

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs na logo i hasła promujące Gminę Prusice
2011-03-02 10:40:47
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego

 o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z małą architekturą w miejscowości Prusice. 
2011-02-10 11:49:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych
2011-02-08 14:21:02
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 Budowa podstacji trakcyjnej Skokowa
2011-02-08 14:19:41
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 Budowa podstacji trakcyjnej Skokowa
2011-02-08 14:17:37
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego
2011-02-07 13:14:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2011-02-07 13:09:55
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego
2011-02-07 13:08:42
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie "Budowy drogi gminnej, chodnika ...

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego w sprawie "Budowy drogi gminnej, chodnika ...
2011-02-07 13:06:49