Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice w rejonie ul Północnej

 
2011-04-08 12:39:09
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice część południowo wschodnia

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice część południowo wschodnia
2011-04-08 12:34:37
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa
2011-04-08 12:32:51
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Przebudowy lini kolejowej E59 Wrocław - Poznań


2011-04-04 14:58:38
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wrocławskiej w Prusicach

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wrocławskiej w Prusicach
2011-03-11 13:12:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
2011-03-07 10:05:04
Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice" dla obszaru gminy w granicach administracyjnych.
2011-03-03 13:20:40
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs na logo i hasła promujące Gminę Prusice

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs na logo i hasła promujące Gminę Prusice
2011-03-02 10:40:47
Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego

 o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej, chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z małą architekturą w miejscowości Prusice. 
2011-02-10 11:49:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych
2011-02-08 14:21:02