Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo".

2017-08-21 09:03:17
Zakaz wstępu do lasu w leśnictwie Cieplice i Zwierzyniec

2017-08-18 13:18:27
ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-08-18 11:49:12
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-08-10 08:23:45
Obwieszczenie zarządu województwa dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał województwa dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-27 12:14:09
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo

2017-07-20 11:01:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach składa zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice.

2017-07-04 11:27:46
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-06-27 13:21:22
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice

2017-06-10 18:49:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w dniu 15.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu betonowych elementów wibroprasowanych ZPB Kaczmarek S.A. na części działki nr 406/2, obręb Wszemirów, gmina Prusice – budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową węzła betoniarskiego o jedną mieszarkę o zarobie max. 2 m3 wraz z osprzętem”

2017-05-16 10:50:41