Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o terminie polowania Nadleśnictwo Żmigród

2018-12-17 13:30:05
Informacja o terminie polowania - koło łowieckie Krzyżówka

2018-12-13 11:07:43
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów natura 2000

2018-12-10 13:50:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dot. budowy parkingu Park & Ride

2018-12-05 09:07:21
Zmiana terminu polowania - Nadleśnictwo Żmigród

2018-12-04 08:53:49
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie wykorzystanie zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowania ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy

2018-11-23 09:16:12
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kieruków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2018-11-22 11:58:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Prusice

2018-11-14 11:12:48
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu planu urządzania lasu.

2018-11-06 13:01:22
Kalendarz polowań Krzyżówka

2018-10-30 13:38:16