Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana terminu polowań - Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-26 11:39:19
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja rowu i budowa zbiorników retencyjno rozsączającego na terenie dzialki nr 124/4 obręb Skokowa

2018-10-19 10:10:55
Termin polowań Darz Bór

2018-10-19 09:43:11
Terminy polowań Żubr

2018-10-19 09:41:45
Terminy polowań zbiorowych Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-19 09:39:11
Obwieszczenie Wojewody w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu dla zadania "Park & Ride Skokowa" na dz. 124/4 obręb Skokowa

2018-09-20 12:56:28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica - Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie

2018-09-19 17:02:08
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żmigród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptacje istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy"

2018-09-07 12:55:04
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa

2018-08-21 10:36:47
obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r.

2018-07-06 08:14:15