Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o terminie polowania - Kolo Łowieckie Krzyżówka

2019-01-11 12:43:00
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.425.2018.MM

2019-01-07 15:12:01
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.424.2018.MM

2019-01-07 15:10:43
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.406.2018.MM

2019-01-07 15:07:22
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.357.2018.MM

2019-01-07 15:05:33
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.420.2018.NH

2019-01-07 15:03:58
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.402.2018.NH

2019-01-07 15:02:57
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.407.2018.NH

2019-01-07 14:59:36
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.410.2018.EF

2019-01-07 14:56:52
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.405.2018.EF

2019-01-07 14:54:46
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.358.2018.EF

2019-01-07 14:43:22
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.356.2018.EF

2019-01-07 14:41:24
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.403.2018.IM

2019-01-07 14:40:22
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.426.2018.IM

2019-01-07 14:39:17
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.409.2018.IM

2019-01-07 14:37:49
Obwieszczenie WR.ZUZ.2.421.404.2018.IM

2019-01-07 14:31:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie".

2019-01-02 10:02:12
Informacja o terminie polowania zbiorowego Koło Łowieckie Krzyżówka

2019-01-02 09:51:58
Zarządzenie w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych

2018-12-31 10:42:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-20 13:15:04
Informacja o terminie polowania Nadleśnictwo Żmigród

2018-12-17 13:30:05
Informacja o terminie polowania - koło łowieckie Krzyżówka

2018-12-13 11:07:43
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów ochrony dla obszarów natura 2000

2018-12-10 13:50:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dot. budowy parkingu Park & Ride

2018-12-05 09:07:21
Zmiana terminu polowania - Nadleśnictwo Żmigród

2018-12-04 08:53:49
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie wykorzystanie zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowania ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy

2018-11-23 09:16:12
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kieruków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2018-11-22 11:58:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Prusice

2018-11-14 11:12:48
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu planu urządzania lasu.

2018-11-06 13:01:22
Kalendarz polowań Krzyżówka

2018-10-30 13:38:16
Zmiana terminu polowań - Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-26 11:39:19
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - likwidacja rowu i budowa zbiorników retencyjno rozsączającego na terenie dzialki nr 124/4 obręb Skokowa

2018-10-19 10:10:55
Termin polowań Darz Bór

2018-10-19 09:43:11
Terminy polowań Żubr

2018-10-19 09:41:45
Terminy polowań zbiorowych Nadleśnictwo Żmigród

2018-10-19 09:39:11
Obwieszczenie Wojewody w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu dla zadania "Park & Ride Skokowa" na dz. 124/4 obręb Skokowa

2018-09-20 12:56:28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Trzebnica - Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie

2018-09-19 17:02:08
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żmigród w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptacje istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy"

2018-09-07 12:55:04
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa

2018-08-21 10:36:47
obwieszczenie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r.

2018-07-06 08:14:15
Decyzja WR.RET.070.253.2018.AR Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków Dotyczy: gminy Prusice Wnioskodawca: Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne "PROEKO" Sp. z o.o.

2018-07-04 13:39:45
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów

2018-06-14 09:13:17
Informacja Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę która obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.

2018-06-13 08:59:18
Zawiadomienie - obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa zakładu przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 1, 2, 3 w miejscowości Kosinowo, gm. Prusice na działkach o nr ewid. 16/11 i 16/12 oraz wyłożenie raportu

2018-06-08 11:04:05
Informacja Nadleśnictwa Oborniki Śląskie na temat konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka Dimilin 480

2018-05-29 08:11:40
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice za odpracowaniem

2018-05-26 12:16:09
Gmina Prusice ogłasza podstawową kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli

2018-05-09 11:08:39
Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku

2018-04-24 07:50:58
Komunikat PIORIN - zagrożenie Chowacz Czterozębny

2018-04-10 08:47:48
Komunikat PIORIN - zagrożenie Chowacz Brukwiaczek

2018-04-10 08:45:34