Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 21.03.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość PĘKSZYN, gm. Prusice”.

2017-03-22 10:48:08
Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 23.02.2017 r. znak OŚ.6220.13.6.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość PĘKSZYN, gm. Prusice”

2017-02-27 10:34:06
Obwieszczenie-Zawiadomienie o postanowieniu z dnia 23.02.2017 r. znak: OŚ.6220.13.5.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość Pększyn, gm. Prusice”

2017-02-27 10:32:19
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1) na terenie powiatu trzebnickiego i wrocławskiego

 

 

Rozporządzenie nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1) na terenie powiatu trzebnickiego i wroclawskiego na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8.02.2017 r. - w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu, w stadzie gęsi na terenie powiatu trzebnickiego w miejscowości Ozorowice.

2017-02-18 14:22:53
Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2017-02-18 14:04:32
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach

2017-02-09 09:09:10
Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania w sprawie decyzji środowiskowej Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 4 stycznia 2017 r. OŚ.6220.9.9.2016 dla przedsięwzięcia pn: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Pększyn” na działkach 45, 46, 47, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 59, 60 i 61 (obręb Pększyn) gmina Prusice, powiat trzebnicki województwo dolnośląskie”

2017-02-01 14:09:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość PĘKSZYN, gm. Prusice”.

2017-01-05 08:46:44
Obwieszczenie znak OŚ.6220.9.9.2016 z dnia 04.01.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej warunki w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prusice znak OŚ.6220.3.12.2014 z dnia 04.09.2014 r. dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Pększyn” na działkach 45, 46, 47, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 59, 60 i 61 (obręb Pększyn) gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie”.

2017-01-05 08:44:04
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2016-12-19 14:58:05