Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo

2017-07-20 11:01:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach składa zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice.

2017-07-04 11:27:46
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-06-27 13:21:22
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice

2017-06-10 18:49:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w dniu 15.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu betonowych elementów wibroprasowanych ZPB Kaczmarek S.A. na części działki nr 406/2, obręb Wszemirów, gmina Prusice – budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową węzła betoniarskiego o jedną mieszarkę o zarobie max. 2 m3 wraz z osprzętem”

2017-05-16 10:50:41
Informacja o wprowadzeniu oznakowania z projektu oraganizacji ruchu na czas budowy zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Trzebnickiego

2017-05-08 08:57:29
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej warunki określone w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prusice znak OŚ.6220.3.12.2014 z dnia 04.09.2014 r. dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Pększyn” na działkach 45, 46, 47, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 59, 60 i 61 (obręb Pększyn) gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie”

2017-05-05 08:36:22
informacja o wprowadzeniu oznakowania z projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Trzebnickiego

2017-05-04 14:03:43
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-04-27 09:54:08
Informacja o zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich

2017-04-23 14:32:18