Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Dębowej we wsi Skokowa

2018-08-21 10:47:23
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów

2017-11-16 08:14:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice

2017-10-19 09:47:08
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa

2017-09-25 10:11:11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice

2017-09-22 12:58:49
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2017-09-22 12:56:59
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2016-09-09 10:12:19
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice

 
2014-07-25 08:59:29
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Strupina

 
2014-07-25 08:58:51
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412 położonej we wsi Skokowa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412 położonej we wsi Skokowa
2010-06-09 11:10:20