Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie ekspertyzy w sprawie sporu sąsiedzkiego pomiędzy działką nr 230 i 231, obręb Pawłów Trzebnicki

2016-01-07 11:50:45
„Dostawa dodatkowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- etap II.”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2015-12-11 13:25:10
Przygotowanie filmu promującego wdrażanie e-usług w ramach projektu "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

ROZSTRZYGNIĘCIE

 Przygotowanie filmu promującego wdrażanie e-usług w ramach projektu "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).
2015-08-03 07:48:18
Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prusice na lata 2016-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz ustaleń tego programu.

 ROZSTRZYGNIĘTO
2015-07-01 11:10:59
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap III

 
2015-05-18 11:44:55
Dostawa materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu " Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu."

 
2015-05-15 09:26:10
Dostawa materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu " Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-etap II"

 
2015-04-30 14:13:21
Publikacja 16 ogłoszeń prasowych informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

ROZSTRZYGNIĘCIE

Publikacja 16 ogłoszeń prasowych informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej), które ukażą się na terenie 8 JST uczestniczących w projekcie: Gmina Prusice, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Zawonia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice oraz Powiat Trzebnicki
2015-04-27 15:26:25
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

ROZSTRZYGNIĘCIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).

2015-04-27 14:51:06
Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego w roku 2015 i 2016

 
2015-01-22 14:15:25