Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyposażenie PSZOK-drobny sprzęt specjalistyczny

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-09-11 15:15:52
Wyposażenie PSZOK-Kontenery do zbiórki odpadów

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-09-07 13:36:39
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Prusice-II zaproszenie do złożenia oferty

INFORMACJA Z OTWRACIA OFERT

2018-08-29 16:37:56
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- III zaproszenie do złożenia oferty”.

UNIEWAŻNIENIE 

2018-08-21 13:53:02
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Wołów”

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-08-16 11:50:33
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Prusice

UNIEWAŻNIENIE

2018-08-07 11:36:53
Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-07-26 10:55:10
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.”

ROZSTRZYGNIĘICE

2018-06-29 11:16:57
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap VI, w ramach „Programu priorytetowego NFOŚIGW cz. 1 )usuwanie wyrobów zawierających azbest.”- II zaproszenie do złożenia oferty.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-06-27 15:01:39
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”.

UNIEWAŻNIENIE

2018-06-13 16:31:23