Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.”

sprostowanie informacja z otwracia ofert

2018-06-14 09:20:29
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- II zaproszenie do złożenia oferty”.

UNIEWAŻNIENIE

2018-06-13 16:31:23
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap VI, w ramach „Programu priorytetowego NFOŚIGW cz. 1 )usuwanie wyrobów zawierających azbest.”- II zaproszenie do złożenia oferty.

2018-06-11 14:56:47
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice -etap VI, w ramach " Programu priorytetowego NFOŚiGW cz.1) usuwanie wyrobów zawierających azbest."

UNIEWAŻNIENIE

2018-06-11 14:46:10
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap VII 2018

ROIZSTRZYGNIĘCIE

2018-06-11 14:45:23
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.”

UNIEWAŻNIENIE

2018-05-21 11:33:10
„Wykonanie prac przedprojektowych oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w ramach zdania pn. Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina.”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-05-09 10:07:58
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa targowiska w miejscowości Skokowa

2018-04-11 14:43:29
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w roku 2018 na potrzeby Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-23 10:03:31
Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-15 13:46:04