Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Prusice-II zaproszenie do złożenia oferty

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-31 14:48:47
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach realizacji w częściach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D na odcinku Dębnica-Skokowa” – Zadanie nr 1- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D na odcinku 0+000,00 Debnica-2+550,00 Krościna Wielka w ramach projektu przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica ( od węzła S5)-Skokowa (DW342)”.IV zaproszenie do złożenia oferty

2018-10-08 14:10:21
Wyposażenie PSZOK-drobny sprzęt specjalistyczny

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-09-21 12:29:25
Wyposażenie PSZOK-Kontenery do zbiórki odpadów

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-09-07 13:36:39
Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica-Skokowa.- III zaproszenie do złożenia oferty”.

UNIEWAŻNIENIE 

2018-08-21 13:53:02
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Wołów”

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-08-16 11:50:33
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Prusice

UNIEWAŻNIENIE

2018-08-07 11:36:53
Sporządzenie dokumentacji projektowej służącej do opisu realizacji zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą w podstrefie SSE w Prusicach (Wszemirowie)”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-07-26 10:55:10
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: ” Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” – Zadanie 3 – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród w ramach projektu: Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.”

ROZSTRZYGNIĘICE

2018-06-29 11:16:57
„Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap VI, w ramach „Programu priorytetowego NFOŚIGW cz. 1 )usuwanie wyrobów zawierających azbest.”- II zaproszenie do złożenia oferty.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-06-27 15:01:39