Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2018-03-23 13:04:31
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych część III b

UWAGA:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,

ZMIANA TREŚCI SIWA ORAZ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

PZREDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT

2018-03-22 08:49:59
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK-część IIa

UNIEWAŻNIONO

2018-03-21 12:29:46
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Prusice część IIb

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-03-06 14:54:30
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2020, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-02-20 13:36:46
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-02-16 09:05:05