Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
III PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-06-18 12:02:07
II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-18 11:02:52
II przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UWAGA. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

2018-06-15 13:22:32
Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych

2018-06-14 14:58:27
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap II

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-12 12:41:03
Usługa restrukturyzacji zobowiązań Gminy Prusice w wysokości 26.767.100,00 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogację) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC

2018-06-06 11:16:34
Budowa placu zabaw w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-06-04 15:16:44
II przetarg nieograniczony „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

UNIEWAŻNIONO

2018-05-30 12:35:49
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-22 11:50:32
II przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I, ETAP II

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-05-15 14:39:45