Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo , gmina Prusice dz. nr 81/1,56/2 AM-1

2018-09-19 15:08:13
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 455,4 kW, w skład której wchodzą: stacja transformatorowa wolno stojąca z wewnętrznym korytarzem obsługi i infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 417/38 AM-1 obręb Wszemirów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-09-19 12:57:02
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-09-19 12:12:49
„Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” część I „Dostawa i montaż kompletnego zespołu budynków kontenerowych socjalno-magazynowych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

2018-09-18 09:34:39
Rekultywacja Składowiska Odpadów w miejscowości Kościna Wielka Gm. Prusice

2018-09-14 14:22:34
„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice” część II „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Prusice”

UWAGA:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.09.2018 R. GODZ. 11:00 ORAZ PROJEKTU UMOWY

2018-09-13 14:13:54
Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice

2018-09-13 13:09:13
„Przewozy do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020,2020/2021” Część III-Dowozy i Odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020,2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i osób Niepełnosprawnych w Miliczu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących Wrocław ul. Kamiennogórska 16.

2018-09-13 12:52:58
Park&Ride Skokowa

2018-09-12 14:33:21
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prusice – ETAP I

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

2018-08-29 12:14:07