Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
II przetarg nieograniczony Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice

UWAGA: WYDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.12.2018 R. GODZ. 11:00

wyjaśnienie treści SIWZ

zmiana załącznika nr 1 - arkusz wyceny

2018-12-06 14:47:41
Dostawa sprzętu elektronicznego stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”

Uwaga:

wyjaśnienie treści SIWZ.

2018-12-06 12:56:37
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”

UWAGA:

wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ, wydłużono temrin składania ofert do dnia 12.12.2018 r. godz. 12.00

zmiana załącznika nr 1 do  formularza ofertowego-Arkusz wyceny

2018-12-06 11:52:48
Park&Ride Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2018-11-08 15:00:23
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 455,4 kW, w skład której wchodzą: stacja transformatorowa wolno stojąca z wewnętrznym korytarzem obsługi i infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 417/38 AM-1 obręb Wszemirów

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-31 15:45:03
V PRZETARG NIEOGRANICZONY „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-31 15:39:27
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki na działkach nr 442/3 i 328/3” – część II

UNIEWAŻNIONO

2018-10-31 14:32:26
Rozbudowa szkoły w Skokowej. Etap I - budowa pawilonu nauk matematyczno-przyrodniczych

UNIEWAŻNIONO

2018-10-29 10:44:31
„II przetarg nieograniczony- Przewozy do szkół dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020” Część III-Dowozy i Odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Prusice w roku szkolnym 2018/2019,2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, do Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i osób Niepełnosprawnych w Miliczu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących Wrocław ul.Kamiennogórska 16.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-10-18 11:59:49
II przetarg nieograniczony - Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-10-11 12:46:08