Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Zaprojektowanie budynku ośrodka zdrowia w Prusicach na działkach nr 58/2 i 59/4 w Prusicach i uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą wykonalności (ostateczności) decyzji.”

UNIEWAŻNIENIE

2018-01-02 09:57:07
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Park&Ride Skokowa” w ramach projektu pt. „Park&Ride Skokowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-10-27 12:12:40
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351D oraz obiektu użyteczności publicznej”.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-10-05 08:15:23
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 40 dzieci do odzdiałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Prusicach

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-09-12 11:57:14
„Dostawa oraz montaż mebli w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43, w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-09-05 15:03:38
„Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351D oraz obiektu użyteczności publicznej „- w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

UNIEWAŻNIONO

2017-07-28 10:49:03
„ III zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego w roku 2017 i 2018.”

ZMIANA! TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.07.2017R. 

2017-07-13 13:43:49
Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

ROZSTRZYGNIĘCIE 

2017-07-04 15:22:47
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. 1) „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349D oraz obiektu użyteczności publicznej”, 2) „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351D oraz użyteczności publicznej”.

2017-06-05 09:14:33
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap V.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-05-16 14:28:29