Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice

UWAGA:

-ZMIANA SIWZ,

-wyjaśnienia treści SIWZ,

-wydłużono termin składania ofert do dnia 31.01.2018 r. godz. 11:00

2018-01-17 10:46:13
Budowa targowiska w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2018-01-16 12:41:02
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki

UNIEWAŻNIONO

2018-01-15 15:10:41
II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

INFORMACJA Z OTWARCIA

2018-01-11 14:29:12
Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Część I postępowania pn. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-11 12:04:05
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych

UNIEWAŻNIONO

2018-01-04 11:52:54
II przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno-dz. nr 58 obręb Brzeźno.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-01-03 13:31:48
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

UNIEWAŻNIONO

2017-12-12 09:56:36
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2017-12-01 12:11:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Prusice

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2017-11-27 10:20:24
Przebudow drogi gminnej w miejscowości Brzeźno -dz.nr 58 obręb Brzeźno

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2017-11-23 07:56:15
USŁUGA RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ GMINY PRUSICE W WYSOKOŚCI 26.767.100,00 ZŁOTYCH POPRZEZ UDZIELENIE FINANSOWANIA (SUBROGACJĘ) NA PODST. ART. 518 § 1 PKT 3 KC.

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-10-25 16:53:39
II przetarg nieograniczony Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 36+201 do km 36+334 w miejscowości Skokowa

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-08-31 10:59:26
II przetarg nieograniczony Przewozy szkolne w roku szkolnym 2017/2018

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ.I , II

2017-08-29 13:36:04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-08-09 12:37:36
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2017/2018

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-07-25 10:23:22
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 36+201 do km 36+334 w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2017-07-10 11:37:57
Montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘCIE

2017-06-14 15:21:23
Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim

ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIE 1- GMINA MILICZ, ZADANIE 2 - GMINA ŻMIGRÓD, ZADANIE 4 - GMINA PRUSICE

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2017-06-12 20:51:14
II przetarg nieograniczony Przebudowa dróg gminnych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ

2017-06-05 11:24:52