Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa samochodów ciężarowych specjalistycznych – hakowców o DMC 26 Mg i DMC 18 Mg wyposażonych w urządzenie hakowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

 

2018-02-27 15:18:10
II przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno-dz. nr 58 obręb Brzeźno.

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-29 13:30:04
II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

ROZSTRZYGNIĘCIE

2018-01-29 12:41:40
Budowa targowiska w miejscowości Skokowa

UNIEWAŻNIONO

2018-01-16 12:41:02
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów Trzebnicki

UNIEWAŻNIONO

2018-01-15 15:10:41
Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Prusice Część I postępowania pn. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO

2018-01-11 12:04:05
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych

UNIEWAŻNIONO

2018-01-04 11:52:54
Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I

UNIEWAŻNIONO

2017-12-12 09:56:36
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice z zapewnieniem finansowania inwestycji

UNIEWAŻNIONO

2017-12-01 12:11:59
Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Prusice

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2017-11-27 10:20:24