Sprawozdania I kwartał 2016 r.  

 

 

 

Załączniki

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 749.17k Format: .pdf Pobierz

Rb-30S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 288.91k Format: .pdf Pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 349.29k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 261.98k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI.pdf

Data: 2016-05-11 10:12:17 Rozmiar: 92.37k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 349
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Piotrowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Piotrowska
Czas wytworzenia: 2016-05-11 10:11:41
Czas publikacji: 2016-05-11 10:12:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak