Sprawozdania IV kwartał 2015 r.  

 

 

 

Załączniki

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 915.94k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Rb-30S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 287.8k Format: .pdf Pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 347.64k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 262.31k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI.pdf

Data: 2016-04-05 08:14:43 Rozmiar: 94.53k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 335
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Piotrowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Piotrowska
Czas wytworzenia: 2016-04-05 08:14:43
Czas publikacji: 2016-04-05 08:17:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak