Sprawozdania II kwartał 2015 r.  

 

 

 

Załączniki

Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 840.69k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Rb-30S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 289.01k Format: .pdf Pobierz

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 349.5k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE DEFICYCIE.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 262.23k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI.pdf

Data: 2016-01-11 08:41:41 Rozmiar: 91.54k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 348
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Piotrowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Piotrowska
Czas wytworzenia: 2016-01-11 08:40:48
Czas publikacji: 2016-01-11 08:41:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak