Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa dróg gminnych Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszyce Wielkie – dz. nr 361 obręb Kaszyce Wielkie, 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pietrowice Małe składająca się z kilku etapów: ETAP I- dz. nr 265,267,272,276 obręb Pietrowice Małe ETAP II- dz. nr 277,260,261,305 obręb Pietrowice Małe ETAP III- dz. nr 276,277,278,280/1 obręb Pietrowice Małe

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI ROZSTRZYGAJĄCEJ 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

INFORMACJA Z OTWARACIA OFERT

2017-03-06 09:38:30
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROSTRZYGNIĘCIE

2016-12-28 17:02:41
„II przetarg nieograniczony -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.”

ROZSTRZYGNIĘCIE 

2016-12-15 08:52:17
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

2016-11-21 14:48:49
Udzielenie Gminie Prusice bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 1 920 800,00 zł., na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

2016-10-28 09:21:24
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu- III przetarg nieograniczony

Rozstrzygnięcie

2016-09-30 13:21:06
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu- II przetarg nieograniczony

Unieważnienie

 

Zmiana treści SIWZ i umowy

2016-09-14 16:09:14
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2016-2017-II przetarg nieograniczony

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

UWAGA! 

Nowe ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 22.08.2016r.

Przedłużony termin składania ofert do 25.08.2016

2016-08-25 15:00:12
Leasing operacyjny używanej zamiatarki chodnikowej z funkcją pługu oraz osprzętem z opcją wykupu

Unieważnienie

2016-08-18 10:33:02
Przewozy szkolne w roku szkolnym 2016/2017

UNIEWAŻNIENIE

2016-08-17 16:12:28
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów

ROZSTRZYGNIĘCIE

2016-08-12 13:03:11
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł

ROZSTRZYGNIĘTO

2016-02-10 14:13:45
10 20 30 40 50 Wyników