Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017.”

2016-08-11 13:44:49
III zaproszenie do złożenia oferty na zadnie pn. " Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap IV"

ROZSTRZYGNIĘCIE

2016-07-05 14:31:22
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘCIE

2016-07-01 11:51:30
II zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn." „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap IV.”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

2016-06-27 13:38:25
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap IV

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2016-06-02 09:44:27
Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 wraz z weryfikacją przebiegu granic układów ruralistycznych dla miejscowości z terenu Gminy Prusice

UWAGA:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 23.02.2016 r.

odpowiedzi na wniesione pytania

2016-03-11 10:28:50
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

ROZSTRZYGNIĘCIE

2016-02-23 09:28:39
„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2016r.”

2016-02-12 11:53:23