Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/PROJEKT W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie i rozwój usług elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia w Prusicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Prusicach

ul. Żmigrodzka 22; 55-110 Prusice

www.zdrowie.prusice.pl

2017-08-31 13:30:12
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/PROJEKT W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM. w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie i rozwój usług elektronicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia w Prusicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Prusicach

ul. Żmigrodzka 22; 55-110 Prusice

www.zdrowie.prusice.pl

 

2017-07-18 13:44:23
Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach 71 312 50 97, 71 312 51 97

2017-06-14 19:36:14