Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
70. Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice za 2006 r.

2012-08-17 13:07:39
71. Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prusice na 2007 r.

2012-08-17 13:03:00
72. Uchwała Nr XI/72/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Strupinie

 
2012-08-17 13:01:07
73. Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/353/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2012-08-17 12:58:54
74. Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 

w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie  przedsięwzięcia pn.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Skokowej” oraz na wystawienie weksla " in blanco " i podpisanie deklaracji do weksla
2012-08-17 12:52:23
75. Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Prusicach.

2012-08-17 12:50:43
76. Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Prusicach

2012-08-17 12:47:40
77. Uchwała Nr XI/77/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej

2012-08-17 12:45:55
78. Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej

2012-08-17 12:43:44
79. Uchwała Nr XI/79/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23.04.2007

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych

2012-08-17 12:37:47