Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXXXIII/547/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
2014-11-24 11:24:06
UCHWAŁA Nr LXXXIII/546/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 w sprawie emisji obligacji komunalnych
2014-11-24 10:44:30
UCHWAŁA Nr LXXXIII/545/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXXI/533/2014 Rady Miasta i gminy Prusice z dnia 16 października 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

2014-11-24 10:42:52
UCHWAŁA Nr LXXXIII/544/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014-11-24 10:41:38
UCHWAŁA Nr LXXXIII/543/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014-11-24 10:40:26
UCHWAŁA Nr LXXXIII/542/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Prusice na 2015 rok.
2014-11-24 10:38:54
UCHWAŁA Nr LXXXIII/541/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prusice

2014-11-24 10:34:20
UCHWAŁA Nr LXXXIII/540/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Prusice na 2014 rok

2014-11-24 10:30:52
UCHWAŁA Nr LXXXII/539/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Prusicach z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

2014-11-07 12:34:15
UCHWAŁA Nr LXXXII/538/14 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 5 listopada 2014 r.

 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Prusice w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice
2014-11-07 12:32:23