Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLV/292/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w
sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Prusice.

2017-04-19 11:52:34
UCHWAŁA Nr XLV/287/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-04-19 11:51:07
UCHWAŁA Nr XLIV/282/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/263/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 stycznia 2017 roku w
sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-03-27 15:02:03
UCHWAŁA Nr XLIV/281/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas
pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice, a także
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za
poszczególne kryteria

2017-03-27 15:00:46
UCHWAŁA Nr XLIV/277/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi
Skokowa

2017-03-27 14:58:31
UCHWAŁA Nr XLII/272/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2017-03-27 14:56:04
UCHWAŁA Nr XLI/263/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-03-27 14:53:28
UCHWAŁA Nr XL/258/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2017 rok

2017-03-27 14:50:58
UCHWAŁA Nr XXXIX/252/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Prusice

2017-03-27 14:48:56
UCHWAŁA Nr XXXVIII/243/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych
innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Prusice

2017-03-27 14:44:57