Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXIX/448/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Prusice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

2018-11-09 10:36:22
UCHWAŁA Nr LXIX/447/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/437/18 w sprawie podziału Gminy Prusice na okregi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-11-09 10:34:41
UCHWAŁA Nr LXIX/446/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi
Skokowa

2018-11-09 10:31:56
UCHWAŁA Nr LXVI/437/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Prusice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu

2018-05-17 13:02:37
UCHWAŁA Nr LXVI/436/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

2018-05-17 13:01:09
UCHWAŁA Nr LXVI/433/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Prusice

2018-05-17 12:59:49
UCHWAŁA Nr LXVI/432/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Skokowa, gmina Prusice

2018-05-17 12:58:23
UCHWAŁA Nr LXVI/431/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Prusice, gmina Prusice

2018-05-17 12:55:49
UCHWAŁA Nr LXIV/414/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Prusice

2018-05-17 12:40:41
UCHWAŁA Nr LXIV/413/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Prusice oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania

2018-05-17 12:37:16