Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Weryfikacja obszarów i granic wyznaczonych aglomeracji oraz opracowanie projektu aglomeracji w Gminie Prusice w związku z Aktualizacją KPOŚK ( Krajowy Program Oczyszczalni Ścieków Komunalnych.)”

 
2014-12-19 13:13:14
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych umeblowanie, AGD- II rozpoznanie cenowe.

 
2014-12-11 10:37:40
„Dostawa publikacji i materiałów edukacyjnych tj. książek, atlasów, filmów przyrodniczych oraz gier edukacyjnych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach tzw. Multiteki przy ul. Żmigrodzkiej 43a, 55-110 Prusice w ramach projektu pn. Ekologicznie w Gminie Prusice zwanych dalej asortymentem lub przedmiotem dostawy.”

 
2014-10-15 16:36:23
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

 
2014-10-10 12:59:51
„Wykonanie i zamontowanie tabliczek informacyjnych oraz wykonanie naklejek informacyjnych dla projektu pt. „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”

 SPROSTOWANIE ROZSTRZYGNIĘCIA 
2014-10-02 10:46:20
Wykonanie oraz dostawa 8 tablic informacyjnych promujących projekt "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego."

 
2014-08-06 14:00:48
"Wykonanie dokumentacji projektowej -Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Prusice.”

 
2014-07-09 13:49:35
. „ Sporządzanie dokumentacji projektowych służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania pn. „ Budowa i doposażenie placów zabaw” oddzielnie dla każdej z działek.

 ROZSTRZYGNIĘCIE 
2014-06-04 16:02:07
II rozpoznanie cenowe „ Zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „ Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

 
2014-05-29 08:28:59
„ Zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „ Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.”

 
2014-05-13 14:46:20